Budoucí trendy využití internetu v oblasti marketingu

Title Alternative:The future trends in using of internet in marketing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work describes the Internet marketing from the perspective of the advertiser. It shows advantages and disadvantages of this sector and provides an objective view of how to use the internet as suitable medium for the implementation of marketing activities. In context of this work was built the overview of various tools and evaluation of their effectiveness with the view to future trends which internet marketing follows. The analysis of creation of campaigns for German company Beiersdorf is included, specifically for cosmetic brand Nivea. This analysis presents the brand and goals, which wants to achieve through the campaign. It also includes description of solutions and evaluation of its success on the basis of goals defined by advertiser.
Tato práce popisuje internetový marketing z pohledu inzerenta reklamy. Ukazuje výhody i nevýhody, které v tomto odvětví jsou a poskytuje objektivní pohled na to, jak využít internet jako vhodné médium k realizaci marketingových aktivit. V rámci této práce je vypracován přehled jednotlivých nástrojů a zhodnocení jejich efektivity spolu s pohledem na budoucí trendy, kterými se internetový marketing ubírá. Součástí práce je také analýza tvorby kampaně pro německou společnost Beiersdorf, konkrétně pro kosmetickou značku Nivea. Tato analýza představuje značku a cíle, kterých chce pomocí kampaně dosáhnout. Zahrnuje také popis řešení a vyhodnocení její úspěšnosti na základě cílů definovaných zadavatelem.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 DVD ROM; rozsah: 62 s., 3 s. obr. příloh
Subject(s)
internet marketing, internet marketing tools, advertising, internet, on-line, future trends, advantages, disadvantages, evaluation, analysis, internetový marketing, nástroje internetového marketingu, reklama, internet, on-line, budoucí trendy, výhody, nevýhody, vyhodnocení, analýza
Citation
ISSN
ISBN