Konkurenceschopnost ubytovacích zařízení na Královedvorsku

dc.contributor
dc.contributor.advisorBrandová Blanka, Ing. Ph.D. : 57493
dc.contributor.authorHoráková, Lucie
dc.date.accessioned2020-07-14T07:17:21Z
dc.date.available2020-07-14T07:17:21Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-06-25
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-25
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractZávěrečná práce se zabývá konkurenceschopností ubytovacích zařízení v královedvorském regionu. Jejím cílem je zhodnocení konkurenceschopnosti Penzionu na Faře v porovnání s vybranými konkurenty. Teoretická část se zabývá objasněním základních pojmů jako je konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a konkurenční strategie a poté popisuje způsoby měření konkurenceschopnosti - SWOT a PEST analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil a finanční analýzu. Na teoretickou část navazuje praktická pasáž, která pomocí SWOT analýzy představuje tři ubytovací zařízení s podobnými službami, které nabízí i Penzion na Faře a v posledních kapitolách je pomocí SWOT a PEST analýzy vyhodnocena aktuální situace Penzionu na Faře. Dle zjištěných výsledků jsou potom navrhnuta řešení, která zvýší jeho konkurenceschopnost.cs
dc.description.abstractThe final thesis deals with the competitiveness of accommodation facilities in the region of Dvůr Králové nad Labem. Its goal is to analyze the competitiveness of Penzion na Faře compared to chosen competitors.The theoretical part deals with the explanation of basic concepts which are competition, competitiveness, competitive advantage and competitive strategy and then describes ways of measuring competitiveness - SWOT and PEST analysis, Porter's model of five competitive forces and financial analysis. The theoretical part is followed by a practical passage, presents three accommodation facilities with similar services by SWOT analysis, which is also offered by Penzion na Faře and in the recent chapters the current situation of Penzion na Faře is evaluated by current SWOT and PEST analysis. Based on the findings, solutions are proposed to increase its competitiveness.en
dc.description.mark
dc.format55
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202001923
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157391
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK. 2012. Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním prostředí.~Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-224-3. itemJAKUBÍKOVÁ, Dagmar. 2013. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4670-8. itemKOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. 2016. Principles of marketing. 16hindexth ed. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-1-292-09248-5. itemMAGRETTA, Joan. 2012.~Michael Porter jasně a srozumitelně: o~konkurenci a strategii. Praha: Management Press. ISBN 9788072612512. itemSYNEK, Miloslav. 2011. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3494-1. itemPROQUEST. 2019.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ enditemize parKonzultant: Jana Šimová, Penzion na Faře (Paclík s.r.o.)par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKonkurencecs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectubytovací zařízenícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectKrálovedvorskocs
dc.subjectCompetitionen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectaccommodationen
dc.subjectregion of Dvůr Králové nad Labemen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleKonkurenceschopnost ubytovacích zařízení na Královedvorskucs
dc.titleCompetitiveness of Accommodation Facilities in the Region of Dvůr Králové nad Labemen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMSCR
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000446
local.identifier.stag40259
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06666710
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1923
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Konkurenceschopnost_ubytovacich_zarizeni_v_kralovedvorskem_regionu.pdf
Size:
803.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_Horakova_Lucie.pdf
Size:
434.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP