Realizace měřicího zařízení s možností záznamu veličin potřebných k vytvoření řadicích map

Title Alternative:Realization of measuring device with data loging, which are used for making shifting maps
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato práce se zabývá přepracováním existujícího zařízení s ohledem na jeho ne-dostatky a požadavky zadavatele. Jedná se o zařízení obsahující akcelerometry, gyroskopy, GPS, CAN sběrnici, SD kartu pro záznam dat a je určené k testování automobilů. Naměřená data jsou využívána k vytvoření tzv. řadících map.
This work deals with the recasting of the existing equipment with regard to its shortcomings and the requirements of the contracting authority. It is a device contai-ning accelerometers, gyroscopes, GPS, CAN bus, the SD card for data recording and is intended for testing cars. The measured data are used to the creation of the shiftng maps.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN