Uvolňování prachu z bavlněné textilie

Title Alternative:RELEASE OF DUST FROM COTTON FABRIC
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou uvolňování prachu z bavlněné textilie. Pro tento experiment byla použita nepoškozená bavlna dále bavlna poškozená UV zářením a v poslední řadě poškozená přesušením. Tyto vzorky byly testovány přístrojem pro měření prášivosti. Dále byly provedeny na vzorcích mechanické testy. Oděr na přístroji Martindale a pevnost, tažnost na přístroji TERA test 2300. V práci jsou výsledky testů zaznamenávány v grafech a následně vyhodnoceny v závěru práce.
Bachelor thesis deals with the questions of releasing dust from cotton textiles. For this experiment was used undamaged cotton, degradation of cotton by UV radiation and finaly overdried cotton. These samples were tested by instrument which measures dustability .There were also carried out mechanical tests on samples. Abrasion on the unit Martindale and strength,elongation on the device TERA test 2300. In thesis are the results recorded in the charts and subsequently evaluated in thesis conclusion.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD s bakalářskou prací v PDF; rozsah: 39
Subject(s)
prach, vlákenný prach, prachové částice, degradace bavlny uv zářením a přesušením, dust, fibrous dust, dust particles, degradation of cotton by uv radiation and overdry
Citation
ISSN
ISBN