Směrová orientace vlákenných systémů

Title Alternative:Planar Anisotropy of Fibre Systems
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with the anisotropy or directional arrangement of the structure of fibre systems. The first part is focused on testing different methods of estimating anisotropy. First, experimental method for estimation of directional arrangement was based on rose of direction obtained with the aid of Steiner compact construction. Other methods were based on 2D DFT and for estimation used a polar diagram, horizontal and vertical histograms and histogram in polar coordinates. All methods were tested on random and regular textures. Modified method for estimation of anisotropy or directional arrangement of fibre systems, which is based on 2D DFT is proposed in second part of thesis. Proposed method was then applied for the testing of textile materials in whole image area. Testing was performed on the image of nanofibers and two real non-woven textiles.
Tato diplomová práce se zabývá anizotropií neboli směrovým uspořádáním struktury vlákenných systémů. První část práce je zaměřena na testování odhadu anizotropie různými metodami. První testovanou metodou byl odhad směrového uspořádání v podobě směrové růžice založené na grafické konstrukci Steinerová kompaktu. Další metody byly založeny na 2D DFT a to pomocí polárního diagramu, pomocí horizontálních a vertikálních histogramů a histogramu v polárních souřadnicích. Všechny metody byly testovány na obrazech náhodných i pravidelných textur. Na základě teoretických poznatků je v druhé části navržena modifikovaná metoda pro odhad anizotropie neboli směrového uspořádání vlákenných systémů, která je také založená na 2D DFT. Navrhovaná metoda byla následně aplikována při testování textilního materiálu v celé ploše obrazu. Testování bylo prováděno na obraze nanovláken a na dvou reálných netkaných textiliích.
Description
katedra: KHT; rozsah: 95
Subject(s)
anisotropy, directional orientation, rose of direction, rose of intersections, fibre system, fourier transform, nonwoven fabrics, anizotropie, směrová orientace, směrová růžice, průsečíková růžice, vlákenný systém, fourierova transformace, netkaná textilie
Citation
ISSN
ISBN