Měření součinitele přestupu tepla metodami termoanemometrie

Title Alternative:Measuring of heat transfer coefficient using hot wire anemometry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá ochlazováním rovinné desky pomocí kolmo dopadajícího syntetizovaného proudu (anglicky synthetic jet, SyJ). Cílem práce je sestrojení experimentálního zařízení a proměření součinitele přestupu tepla na zahřívané desce. Měření je prováděno pomocí anemometrie žhaveného drátku (hot wire anemometry). Součástí práce je sestrojení experimentálního zařízení, kterým se experimentálně vyšetří ochlazování zahřívané desky syntetizovaným proudem, z tohoto údaje se vypočte součinitel přestupu tepla. Součástí zařízení je hliníková deska, na které je nalepena nalepovací filmová sonda Dantec 55M47. Nad touto deskou je umístěn akční člen syntetizovaného proudu, který je připevněn na ortogonálním traverzačním zařízení umožňující pohyb akčního členu ve všech třech směrech kartézského souřadného systému. V práci jsou uvedeny výsledky těchto experimentů: - rychlostní profily syntetizovaného proudu, které jsou měřeny metodou anemometrie žhaveného drátku v režimu konstantní teploty, - hodnoty součinitele přestupu tepla měřené metodou použitou Scholtenem a Murrayem [13].
Description
41 s., 17 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
heat transmission, sdílení tepla
Citation
ISSN
ISBN
Collections