Možnosti volnočasových aktivit pro děti s postižením

Abstract
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá nabídkou volnočasových aktivit pro děti s postižením, především na nymburském okrese. V teoretické části jsou uvedeny klasifikace mentálního a tělesného postižení, termíny integrace a inkluze. Následně jsou definovány pojmy volný čas a vymezeny funkce volnočasových aktivit. Dále je zde výčet zařízení pro volnočasové aktivity v obecné rovině. Praktická část se zabývá možnostmi volnočasových aktivit na Nymbursku. Dotazníkovým šetřením jsou zjišťovány preference výběru volnočasových aktivit, aspekty přínosů a překážek k využívání volnočasových aktivit zdravotně postiženými. Výsledky šetření jsou zpracovány do grafů a okomentovány.
The thesis deals with the range of leisure time activities. The theoretical part deals with the offer of leisure activities for children with disabilities, especially in the Nymburk district. The following pages classify the levels of mental and physical disability, they also present the specific needs of people with disability and their possibilities in terms of taking up some free-time activities. The practical part of the thesis is focused on verifying whether the afore-mentioned institutions offer leisure-time activities for disabled people there is demand for such activities. First of all, there is a list of leisure-time activities currently offered by the institutions. Next, the survey was carried out to find out the preferences in choosing hobbies and interests, their benefits for the disabled and also the obstacles. The results of the survey are presented in charts and they are accompanied by comments
Description
Subject(s)
zdravotní postižení, volný čas, pedagogika volného času, zájmová činnost, volnočasová aktivita, disability, free - time activites, leisure - time, children with disability, leisure time pedagogy
Citation
ISSN
ISBN