Hodnocení paropropustnosti vybraných oděvů na prodejně sportovního zboží za přítomnosti klienta

Title Alternative:Vapour permeability assesment on selected clothes for selling in sporty outlet shop with attendances of client
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Purpose of labour was parameters of comfort assessment on outlet shop HUDYsport. I offer to client measure their winter jacket. I consecrate to issue of thermal comfort and thermocontrol of human body roughly. Work include their answer and effect of measurements. Of resume arise is able to effect to sale. Resume of work point to guiltlessness parameter whitch they meet at acquisition. In resume is credential understandable parameter to contriver.
Podstatou práce bylo hodnocení parametrů komfortu na prodejně HUDYsportu. Nabízet zákazníkům změření zimní bundy, zasvětit je zhruba do problematiky tepelného komfortu, termoregulace lidského těla. V práci jsou zahrnuty jejich reakce, výsledky měření. Ze závěrů vyplývá, zda může měření ovlivnit prodej zimních bund a poukazuje na neznalost parametru, se kterým se setkávají při koupi. V závěru je doporučen výrobci srozumitelnější parametr.
Description
katedra: KHT; rozsah: 63 s., 2 s. příloh
Subject(s)
vapour permeability, winter jacket, komfort, permetest, membrane, hudysport, client, measurement, paropropustnost, zimní bunda, komfort, permetest, membrána, hudysport, zákazník, měření
Citation
ISSN
ISBN