Inovace ručního očišťovače rohů plastových oken

Title Alternative:Innovation of PVC window corner cleaning machine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis is about current cleaning machine, which is used for cleaning weld joints during manufacturing PVC windows. In this thesis is described current machine, his positives and negatives. Design few new solutions and selected one to develop. Explanation design features and their purpose. Description whole assembly and function scheme. In design are included DFX and FMEA methods. Economical evolution is at the end of thesis.
Diplomová práce se zabývá inovací stávajícího odpichovacího zařízení, sloužícího k začištění svárových spojů při výrobě PVC oken. V práci je popsáno současné zařízení, jeho výhody a nevýhody. Návrh několika možných řešení, z nichž je jedno vybrané a dále rozpracované. Je zde rozepsán popis jednotlivých konstrukčních prvků a její odůvodnění. Dále popis celé sestavy nového zařízení a schéma funkce. V návrhu jsou využity metody DFX a FMEA. V závěru je ekonomické zhodnocení nového zařízení.
Description
katedra: KST; přílohy: 1 DVD. Výkresová dokumentace; rozsah: 58
Subject(s)
cleaning, pvc window, weld seams, očišťovač, pvc okno, svarové spoje
Citation
ISSN
ISBN
Collections