Orientace na TUL - Orientation at TUL

Abstract
Description
Subject(s)
univerzitní knihovna, university library, služby knihovny, library services, registrace do knihovny, library registration, rešerše, searches, nákup knihy či časopisu, buy a book or journal, meziknihovní výpůjční služba, interlibrary loan service, digitalizace knih, digitization of books, bezpečná archivace, secure archiving, vydávání knih, publishing of books, autorské identifikátory, author identifiers, přidělení DOI, DOI allocation, kontrola predátorských časopisů, control of predatory journals, školení a výuka, training and teaching
Citation
ISSN
ISBN