Realizace systému pro snímání dat taktilními snímači pro hodnocení omaku textilií

Title Alternative:System realization for objective classification of creasing of surface textile
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Při nošení oděvní textilie dochází k její deformaci a to buď v ploše nebo prostoru. Mezi představitele prostorové deformace patří především mačkavost. Řadíme ji také mezi reprezentativní vlastnosti oděvních textilií, s jejichž rostoucí hodnotou klesá užitná hodnota oděvního výrobku i jeho estetický vzhled. Z toho vyplývá, že se jedná o vlastnost nežádoucí s výjimkou krátkodobých módních výstřelků. Tato práce je zčásti zaměřena na popis standardních i speciálních metod hodnocení mačkavosti. Dále pak předkládá návrh vyhodnocení výsledků měření alternativní metodou pomocí programu Matlab a jeho nadstaveb. Jedná se o bezkontaktní nasnímání 3D reliéfu tkaniny laserovým skenovacím zařízením a zpracování naměřených dat. Výsledkem měření je trojrozměrné grafické znázornění definovaně zmačkané textilie a její zařazení do příslušné kategorie mačkavosti.
During the wearing of textile happen to its deformation in a surface or in a space. Between representatives of surface deformation pertains a creasing mainly. We can class it to representative characters of clothing textiles. Utility value of clothing product and its aesthetic appearance declines with it. It follows that creasing is one of the undesirable properties except in shot-term fashionable excess. This thesis is alignment in a description of a standard and a special method of classification of creasing. This thesis also submits project of evaluation of a results of measurement by the alternative method by the help of Matlab and its buildings. This method includes contactless scan of 3D relief of textile by laser scanning equipment and processing of measured data. Result of this measuring is three-dimensional graphical illustration of define creasy textile and its submission to relevant category of creasing.
Description
katedra: KEL; rozsah: 76s
Subject(s)
textilie, mačkavost, reliéf, laser, vyhodnocení, matlab, textile, creasing, relief, laser, evaluation, matlab
Citation
ISSN
ISBN