Návrh mechanismu pro výrobu textilních filtračních vložek z netkané textilie tvořené nanovlákny

Title Alternative:Design a Mechanism for producing textile filter elements made of Nanofiber textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of my thesis is a fabrication facility design that would make non-woven fabric formed nanofibers produced firmly fixed filter element. This work deals withwhat the best possible alternative solutions. In the first part of the work is carried out research ways of processing fabric or paper in a similar product like the shape of the proposed filter. Another part deals with various theoretical principles of problem solving. In the practical part of thedesign is broken down and processed by optimum design parameters for the proposed facility cartridges. The work also includes technical documentation of the proposed facility.
Tématem mé bakalářské práce je zhotovení konstrukčního návrhu zařízení, které by z netkané textilie tvořené nanovlákny vyrobilo pevně fixovanou filtrační vložku. Práce se zabývá co možnou nejvhodnější variantou řešení. V první části práce je provedena rešerše způsobů zpracování textilie nebo papíru v podobný výrobek, jako je tvar navrženého filtru. Dále se práce zabývá různými teoretickými principy řešení problému. V praktické části je rozebrán a konstrukčně zpracován nejvhodnější návrh zařízení pro navržené parametry filtrační vložky. Součástí práce je i technická dokumentace navrženého zařízení.
Description
katedra: KTS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 41 s. (33 534)
Subject(s)
filter, nanofiber textiles, pneumatic pistons, the mechanism, filtr, nanovlákenná textilie, pneumatické písty, mechanismus
Citation
ISSN
ISBN