Pružící podstavec sanitního lehátka s integrovaným tlumením

Title Alternative:Springing Support of Ambulance Couchette with Integrated Shock Absorber
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This project is dealing with innovation support of ambulance couchette that consist in integration of springing mechanism into one shoulder of the support for increasing comfort of transported inmate. Resulting draft has been chosen on the basis of analysis five possible variants of solving. The chosen solution, considering space limitation, only minimally intervenes in cusrrent construction of couchette. Mechanism has been provi-ded with pneumatic drive for setting the height of couchette - valves that make it possi-ble to change stiffness of the system and adjustable inhibitor that enables to set value of attenuation of the system.
Tento projekt se zabývá inovací podstavce sanitního lehátka, která spočívá v integraci pružících a tlumících prvků do vodícího mechanismu za účelem ochrany proti vibracím a zvýšení komfortu přepravovaného pacienta. Výsledný koncept byl zvo-len na základě rozboru pěti možných variant řešení. Vybrané řešení, i přes značná pro-storová omezení, zasahuje pouze minimálně do stávající konstrukce lehátka. Mecha-nismus je vybaven pneumatickým řízením nastavení výšky plošiny - ventilem, který umožňuje měnit tuhost soustavy a nastavitelným tlumičem, kterým lze nastavit hodnotu útlumu soustavy.
Description
katedra: KST; přílohy: Úkoly Ganttova diagramu, Ganttův diagram, afinní diagram, FMEA formuláře, Fyzikální vlastnosti - 4x, výpočet redukované hmoty, výkres sestavy, CD; rozsah: 54 (38 923)
Subject(s)
vibration-insulation, mechanism, control, pneumatic, vibroizolace, mechanismus, tlumení, pneumatika
Citation
ISSN
ISBN