Vliv velikosti mezivlákenných pórů na buněčnou proliferaci

Title Alternative:Effect of Pore Sizes on Cell Proliferation
Abstract
Tato diplomová práce zkoumá vliv strukturovaných kolektorů na profil a uspořádání elektrostaticky zvlákněné vrstvy polymerních nanovláken. Experimentální výsledky prokázaly, že struktura kolektoru výrazně ovlivňuje ukládání nanovláken. Vytvořené nehomogenní nanovlákenné vrstvy imitují vzor kolektoru a v porovnání s konvenčními nanovlákennými vrstvami vykazovaly větší mezivlákenné póry. Tyto charakteristiky mikro a makrostruktury podpořily lepší buněčnou proliferaci a penetraci buněčného materiálu do vytvořených strukturovaných nanovlákenných scaffoldů.
Description
80 s., 1 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nanofibers, tissue engineering, nanovlákna, tkáňové inženýrství
Citation
ISSN
ISBN