INCORRECT CONNECTION OF THE PUMP IN THE HEATING SYSTEM

Title Alternative:CHYBNÉ ZAPOJENÍ ČERPADLA V TOPNÉM SYSTÉMU
Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Mechanical Engineering, VSB Technical University of Ostrava
Abstract
The expert literature describes the adaptive mode of a pump as one possibility for the significant savings in electricity consumption for heating in residential buildings. However, there are examples where a project, based on the superficial knowledge of advertising leaflets leads to mistakes and does not save energy. The end user is mistaken that no better solution exists. One example of incorrect boiler project is rectified and calculation of electrical energy savings is made.
V odborné veřejnosti a literatuře se popisuje autoadaptivní režim čerpadla jako jedna z možností výrazných úspor spotřeby elektrické energie na vytápění v obytných domech. Existují však příklady, kdy už v projektu, na základě povrchních znalostí z reklamních letáků, se vyskytují chybná zapojení, která úsporu elektrické energie nepřináší a konečný uživatel je v omylu, že nic lepšího v současnosti neexistuje. Na konkrétním příkladu chybného projektu kotelny je provedena náprava chybného zapojení a vyčíslena úspora elektrické enrgie.
Description
Subject(s)
Heating system, adaptive pump connection, energy saving.
Citation
ISSN
1210-0471
ISBN
Collections