Manželství a rodičovství s ohledem na vzdělání jedince

Title Alternative:Marriage and Parentage with Regard to Education of an Individual
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá manželstvím a rodičovstvím s ohledem na vzdělání jedince. Teoretická část specifikuje základní pojmy, jako rodina, manželství, rozvod, rodičovství, formy soužití a vzdělání. Dále nastiňuje změny, které jsou pro současnou rodinu charakteristické a zaměřuje se na vzdělání, které ovlivňuje pohled jedince na rodinu a manželství.V praktické části jsou nastíněny výzkumné problémy a cíle samotného průzkum. Prů-zkum na téma Smysl manželství a rodičovství pro vysokoškolské studenty byl proveden dotazníkovou metodou. Je zde také uvedena metodologie šetření a získaná fakta.
Description
74 s., 8 s. příl. :tab., rafy +CD ROM
Subject(s)
marriage, parenting, education, manželství, rodičovství, vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN