Studie bezpečnosti dětského oblečení

Title Alternative:STUDIES SAFETY OF CHILDREN´S CLOTHES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studií tvarového a technologického řešení dětských oděvů a to především dětských bund z hlediska jejich bezpečnosti. Požadavky na dětské oděvy stanovují normy na základě vyhodnocení statistických dat o úrazech, zranění a následnou smrtí dětí. Tato práce obsahuje doporučení na bezpečnější řešení nejvíce rizikových míst na dětské bundě. Tyto doporučení byla stanovena na základě vývojových schopností a ergonomie dětí v předškolním věku. Cílem této práce je navrhnout bezpečnější výrobek určený dětem, který by odpovídal všem normám.
This bachelor thesis deals with shape and technological solutions of a children´s clothing especially children´s jackem from technical aspekt of thein safety. Requirements for children´s clothing establish standarts based on evaluation of statistical data on evaluation of statictical data accidents, injuries and subsequent dech of children. This thesis contains recommendations for safer solutions of the most risk places on the children´s jacket. These recommentations were based on the developmental skills and ergonomics of children in preschool age. The aim of this thesis is to design a safer product for the children which would meet all standarts.
Description
katedra: KOD; rozsah: 60s. (62 362 znaků)
Subject(s)
bezpečnost dětí, předškolní věk, ergonomie, dětská bunda, návrh na odstranění rizika, child safety, preschool age, ergonomics, children´s jackets, proposal to eliminate the ris
Citation
ISSN
ISBN