Tvorba animovaných výukových materiálů pro předmět Zpracování elektronických dokumentů

Title Alternative:Animated Teaching Materials for Subject of Processing Electronic Documents
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření elektronických výukových materiálů pro předmět Zpracování elektronických dokumentů. Tvorba těchto materiálů byla provedena pomocí programu Adobe Captivate. Jednotlivé návody byly vytvářeny formou video prezentací, které by měly studentům tohoto předmětu pomoci se zvládnutím a pochopením různých prvků programů LibreOffice Writer a LibreOffice Impress. Tyto návody jsou rozděleny do tří oddělených sekcí, které jsou následovně kořenově větveny do videí zaměřených na jednotlivé prvky daných programů. Hlavním záměrem těchto návodů je vizuální prezentace všech kroků, které je nutné provést pro správnou manipulaci s těmito programy. Návody by měly sloužit jako pomůcka pro studenty, kteří byli na hodině nepřítomni nebo si daný postup nezapamatovali. V práci je také popsán software použitý k tvorbě těchto materiálů a je vysvětleno jak s ním efektivně pracovat. Část práce je také věnována porovnání konkurenčních produktů pro záznam obrazovky. Důraz je kladen převážně na vizuální stránku. Návody neobsahují žádný mluvený komentář od autora a všechny kroky jsou popsány pouze skrze psané komentáře.
Description
61 s. :obr. +CD ROM
Subject(s)
educational videos, teaching methods, výukové videoprogramy, vyučovací metody
Citation
ISSN
ISBN