Dějiny Mladé Boleslavi ve středověku a raném novověku ve světle městských privilegií

Title Alternative:The History of Mladá Boleslav in the medieval and early modern period in the light of urban privileges
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis is focused on history of Mlada Boleslav in the defined period in context of general historic events. Its dedicated to a relationship of the nobility with the town. The key part analyzes the influence of urban privilegies on its development.
Bakalářská práce se zaměřuje na dějiny města Mladé Boleslavi ve vymezené periodě v kontextu obecných dějinných událostí. Zabývá se vztahem vrchnosti a města. Stěžejní část práce analyzuje vliv městských privilegií na jeho rozvoj.
Description
katedra: KHI; rozsah: 6 s., 56 s.
Subject(s)
mlada boleslav, medieval period, urban privileges, city, mladá boleslav, středověk, privilegia, město
Citation
ISSN
ISBN