Ekonomické aspekty managementu ekologických rizik

Title Alternative:Economic Aspects of Environmental Risk Management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is focused on disposal costs of infrastructure waste produced in the municipality. The purpose of this thesis is to map the current situation of waste management in two selected villages. However, this thesis is not about finding solutions for generation of communal waste. The analysis outlined several possibilities for future development of waste production in these villages and the costs that counties would have to probably spend on estimated municipal waste disposal. Estimation of possible future developments took place on the basis of available information from the past as well as the development of waste production in the Czech Republic and other administrative-territorial units (region,county).
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku nákladovosti likvidace vyprodukovaných komunálních odpadů na území obce. Účelem tohoto pojednání je zmapování současného stavu odpadového hospodářství ve dvou vybraných obcích. Její součástí však není řešení problematiky vzniku komunálních odpadů. Výsledkem této práce je několik nastíněných možností budoucího vývoje produkce odpadů v těchto obcích a také nákladů, které budou muset obce pravděpodobně na odstranění vyprodukovaných komunálních odpadů vynaložit. Odhad možného budoucího vývoje proběhl na základě dostupných informací z minulosti a také dle vývoje produkce odpadů na území České republiky a dalších územně-správních celků (kraj, okres).
Description
katedra: KPE; rozsah: 72 (88 044 znaků)
Subject(s)
municipal waste, separate waste, costs, waste collection, waste container, komunální odpad, nádoby na odpad, náklady, separovaný odpad, svoz
Citation
ISSN
ISBN