Posouzení internetových portálů určených k prodeji kreativních textilních výrobků

Title Alternative:Assessment of internet portals intended for salling creative textile products
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetových portálů zaměřujících se na prodej rukodělných výrobků. Cílem této studie bylo vystihnout nejvýznamnější tuzemské a zahraniční zprostředkovatele. Část obsahu je věnována dotazníkovému zkoumání mezi českými prodejci využívající tyto funkce. Předmětem práce bylo se zároveň obeznámit s legislativou v souvislosti s prodejem kreativních textilních produktů v zahraničním prostředí. V závěru práce byly posouzeny pozitiva a negativa prodeje na českých versus zahraničních portálech.
Description
45 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
web portals, textile products, marketing, portály (WWW), textilní výrobky, marketing
Citation
ISSN
ISBN