Využití modifikovaných nanoprášků a nanovláken v medicíně

Title Alternative:Utilization of modified nanopowders and nanofibres in medicine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The essay deals with tissue engineering as a possibility of threatment and reparation of an injured tissues. There are summarized the specificities of different types of human tissues and their potencials, which could allow the mechanical engineering of biological structures, against problems in this process. In the practical part, there is presented concrete material made from nanofibres as a base used for experiments regarding growth and agency of biologic material. On this structure, there can be tested various atibacterial subject, which are located on the surface or incorporated into fibres.
Práce se v teoretické části zabývá tzv. tkáňovým inženýrstvím jako eventuelním způsobem léčby a náhrady poškozených tkání. Jsou zde shrnuta jistá specifika týkající se rozdílných typů lidských tkání, jejich potenciály jdoucí shodně či proti možnostem mechanické konstrukce biologických struktur. V praktické části je představen konkrétní nanovlákenný materiál jako základ využitelný pro pokusy růstu a působení biologického materiálu. Na této struktuře by pak dále mohlo probíhat testování působení různých antibakteriálních složek inkorporovaných do struktury nebo aplikovaných zevně.
Description
katedra: UZS; rozsah: 71 s.
Subject(s)
tissue engineering, electrospinning, nanofibres, nanoparticles, agar, tkáňové inženýrství, elektrostatické zvlákňování, nanovlákna, nanočástice, agar
Citation
ISSN
ISBN