Obrazové předzpracování snímků z mamografu

Title Alternative:Image preprocessing of the pictures from the mamograph
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavní příčinou úmrtí mezi ženami je rakovina prsu. Včasná diagnostika rakoviny prsu významně zvyšuje šanci na úplné vyléčení. Jedna z nejlepších metod pro včasnou diagnostiku je mamografie. Klinické studie ukazují silnou závislost mezi výskytem nádorového bujení a hodnotou denzity v oblasti parenchymu.Vytvořený software slouží k nalezení hranice parenchymu a určuje oblast výpočtu denzity. Pokud je snímek nedokonale pořízen a je na něm patrný prsní sval, je možné vybrat i oblast bez tohoto svalu, a tudíž výpočet denzity nebude zatížen chybou snímkování. Software také poskytuje podporu pro lékaře studující závislost mezi výskytem rakoviny prsu a hodnotami denzit. Stejně tak může sloužit pro sledování vývoje léčby.
The main cause of death among women is the breast cancer. The early diagnostic of the breast cancer notably increases the chance of complete cure. One of the best method for the early diagnostic is mamografic. Clinical studies reflect the strong dependence between the tumoury growth and the quality of density in the parenchym area. The developed software is used for locating parenchym border and designates area the calculation of density. When the picture is in bad quality and on it is the breast muscle, it is possible to choose the area out of the muscle and in this case the calculation of density will not be charged by mistake of photography. It supports doctors, who are studying the dependence between distribution of the breast cancer and the quality of density. It can also make for monitoring of progress of treatment.
Description
katedra: KES; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 47 s., 6 s. obr. příloh.
Subject(s)
breast cancer, rakovina prsu
Citation
ISSN
ISBN