Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla z hlediska schopnosti pojistitele plnit své závazky

Title Alternative:Motor third party liability insurance in light of ability of insurer to fulfil its engagements
dc.contributor.advisorKřivohlávek, Václav
dc.contributor.authorLimberková, Lucie
dc.date2008
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed2008-05-09
dc.date.defense2008-06-11
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2007-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KPO; přílohy: CD ROM s DP; rozsah: 80 s., 5 s. přílohcs
dc.description.abstractThe objective of this diploma paper is to prove the significance of the legislative increase of the insurance compensation limit for damages on articles and the lost profit for creation of reserves for insurance benefits. To achieve this objective, the Chain-Ladder method will be used on a chosen set of data. The first chapter is devoted to motor third party liability insurance, legal development and the Czech Insurers´ Bureau. The second chapter includes an analysis of the motor third party liability insurance market and no claim discount. The third chapter outlines the influence of third party liability insurance on the economic performance of an insurance company (assessment of insurance premium and segmentation in the motor third party liability insurance ) and above all describes technical reserves, which are created by a non-life insurance company. The last chapter includes a calculation of provisions for outstanding claims for situations before and after Directive 2005/14/EC of the European Parliament and the Council was taken into account.en
dc.description.abstractCílem diplomové práce je prokázat význam vlivu navýšení zákonného limitu pojistného plnění pro škody na věci a ušlém zisku na tvorbu rezervy na pojistná plnění. Pro dosažení tohoto cíle bude využita metoda Chain-Ladder na zvolený soubor dat. První kapitola je věnována pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, vývoji právní úpravy a České kanceláři pojistitelů. Druhá kapitola obsahuje analýzu trhu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a tzv. systém bonus malus. Třetí kapitola nastiňuje vliv pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na hospodaření pojišťovny (stanovení pojistného a segmentace v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a především jsou zde popsány technické rezervy, které jsou tvořeny neživotní pojišťovnou. V poslední kapitole je uveden výpočet rezervy na pojistná plnění pro situaci před a po zohlednění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/14/ES, tzv. páté motorové směrnice.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/5095
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectmotor third party lability insuranceen
dc.subjectinsurance benefiten
dc.subjectinsurance accidenten
dc.subjecttechnical reservesen
dc.subjectprovision for outstanding claimsen
dc.subjectpojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidlacs
dc.subjectpojistné plněnícs
dc.subjectpojistná událostcs
dc.subjecttechnické rezervycs
dc.subjectrezerva na pojistná plněnícs
dc.subject.verbispojišťovnictvícs
dc.titlePojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla z hlediska schopnosti pojistitele plnit své závazkycs
dc.title.alternativeMotor third party liability insurance in light of ability of insurer to fulfil its engagementsen
dc.typeThesis
local.departmentKPOcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag14321
local.identifier.verbis363135
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:12:36cs
local.verbis.studijniprogramKPOcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_14321.pdf
Size:
916.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce