Sociální vyloučení v ČR optikou Lewisova konceptu kultury chudoby

Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou sociálně vyloučených skupin v současné České republice v kontextu Lewisova konceptu kultury chudoby. Cílem práce je zjistit, zda lze v prostředí sociálně vyloučených skupin v České republice nalézt znaky, charakteristické pro kulturu chudoby. Jednotlivé sociálně vyloučené skupiny a jejich charakteristiky jsou představeny v první části práce. Druhá část práce se podrobněji věnuje konceptu kultury chudoby od amerického antropologa Oscara Lewise. Součástí druhé části je také uplatnění teoretických poznatků o sociálně vyloučených skupinách na vybrané příznačné rysy konceptu kultury chudoby a zodpovídá otázku, zda sociálně vyloučené skupiny v ČR vykazují charakteristické rysy kultury chudoby.
The bachelor thesis deals with the analysis of socially excluded groups in the contemporary Czech Republic in the context of Lewis's concept of the culture of poverty. The aim of the thesis is to find out whether the characteristics of the culture of poverty can be found in the environment of socially excluded groups in the Czech Republic. Individual socially excluded groups and their characteristics are presented in the first part of the thesis. The second part of the thesis deals in detail with the concept of the culture of poverty by the American anthropologist Oscar Lewis. The second part also includes the application of theoretical knowledge about socially excluded groups to selected characteristics of the concept of the culture of poverty and answers the question whether socially excluded groups in the Czech Republic show characteristic features of the culture of poverty.
Description
Subject(s)
sociální vyloučení, Romové, matky samoživitelky, zdravotně znevýhodněné osoby, homosexuálové, kultura chudoby
Citation
ISSN
ISBN