Lineární rovnice a jejich soustavy na základní škole

Title Alternative:Linear equations and systems of linear equations in school mathematics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the theoretical part of this diploma there are summarized the basic knowledge about on linear equation and their system, not only in point of view of higher mathematics but also in point of view of mathematics in low secondary school.The main contribution of this diploma is the practical part, which contains a task collection dealing with this topic. All examples are with particular results, and there is also mentioned the procedure and suitable forms of notation. In this task collection there are emphasized especially interdisciplinary relationships. Some tasks were tested by students at low secondary school in Valeč with subsequent evaluation. The practical part contains also a set of methodological tests created in a computer program which provides the usage of information technologies during the educational process, there is also nice environment to practice curriculum and the tests contribute to the new conception of education in low secondary school.
V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty základní poznatky o lineárních rovnicích a jejich soustavách, a to jak z pohledu vyšší matematiky, tak z pohledu matematiky na 2. stupni základních škol.Hlavním přínosem diplomové práce je praktická část, která obsahuje sbírku úloh na dané téma. Všechny příklady jsou řešené a poskytují názornou ukázku postupu a vhodnou formu zápisu řešení úloh. Ve sbírce je kladen důraz na posílení mezipředmětových vztahů. Některé z úloh byly otestovány při práci s žáky na 2. stupni ZŠ a následně vyhodnoceny. Praktická část obsahuje rovněž soubor počítačových didaktických testů, které umožňují využití informačních technologií při výuce matematiky, poskytují příjemné prostředí k procvičení učiva a tím přispívají k novému pojetí výuky na ZŠ.
Description
katedra: KMD;
Subject(s)
equations, linear equations, functions, linear functions, systems of linear equations, straight line, plane, space, matrices, determinants, rovnice, lineární rovnice, funkce, lineární funkce, soustavy lineárních rovnic, přímka, rovina, prostor, matice, determinant
Citation
ISSN
ISBN