Příprava anorganicko-organických vrstev typu ORMOCER na textilní substráty

Title Alternative:Preparation inorganic-organic ORMOCER type coatings onto the textile substrates
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy anorganicko-organických vrstev metodou sol-gel na textilní materiály na bázi polyesteru a polypropylenu a enkapsulací dalších látek (barviva, nanočástice) do materiálu vrstev. Je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. V teoretické části jsou vedle obecných zákonitostí přípravy materiálů metodou sol-gel shrnuty získané poznatky z literatury o přípravě anorganicko-organických materiálů metodou sol-gel a jejich aplikaci v textilním průmyslu. V rámci experimentální části práce byly připravovány anorganicko-organické materiály na bázi alkylalkoxysilanů s funkčními skupinami schopnými polymerace (vinyl a methakryl skupiny) a sledovány podmínky jejich přípravy radikálovou a tepelnou polymerací. Vrstvy připravené z 3-(trimethoxysilyl)propyl methakrylátu byly aplikovány na textilní materiály a byly sledovány jejich mechanické vlastnosti (tuhost v ohybu, koeficient tření). Do těchto vrstev byly úspěšně enkapsulovány i nanočástice oxidu titaničitého a textilní barviva. Na závěr je uvedeno zhodnocení výsledků z hlediska potenciální aplikace v textilním průmyslu.
Diploma Thesis deals with preparation of inorganic-organic coatings using sol-gel process for polyester and polypropylene based textile materials. It also talks about encapsulation of another substances (dye, nano-particles) into material of coatings. Diploma Thesis has theoretical part and experimental part. Besides general regularities of preparing materials by sol-gel process, the thesis includes comprehensive technical knowledge about preparation of inorganic-organic materials by sol-gel process, obtained from technical literature and applications of this method in textile industry. Experimental part deals with preparation of inorganic-organic materials based on alkylalkoxysilane with functional polymerizable units (vinyl and methacrylic units) and monitoring the conditions of it's preparation by radical and thermal polymerisation. Coatings prepared from 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate were applied on textile materials in order to measure certain mechanical properties like bending rigidity and friction coefficient. Nano-particles of titanium dioxide and textile dyes were also successfully encapsulated into the coatings. The thesis is concluded with interpretation of results in term of potential application in textile industry.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1 CD; rozsah: 76
Subject(s)
metoda sol-gel, anorganicko-organické vrstvy, ormocer, textil, enkapsulace, sol-gel method, inorganic-organic coatings, ormocer, textile, encapsulation
Citation
ISSN
ISBN