Rozpoznávání lidských emocí na základě pořízeného obrazu obličeje

Title Alternative:Emotion Recognition from Human Face
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zaobírá problematikou rozpoznávání emocí na základě pořízeného obrazu obličeje. Práce je rozdělena tématicky na čtyři části, přičemž v první části je uveden teoretický přehled problematiky rozpoznávání, kde jsou vysvětleny základní pojmy spojené s rozpoznáváním emocí a obecný postup klasifikace. Druhá část obsahuje rešerši na dané téma, kde jsou prezentovány jednotlivé přístupy pro rozpoznávání emocí. Zde jsou představeny čtyři odlišné studie využívané pro klasifikaci, která rozhodne o identitě dané emoce. Třetí část se zabývá principem jednotlivých metod, kde je vysvětlen postup při návrhu. Poslední část tvoří experimenty s cílem porovnat vybrané naprogramované algoritmy.
This Diploma thesis deals with the problem of recognizing human emotions from taken photographs. The thesis is divided into four sections. The first section covers base theoretical knowledge about face recognition. The basic concepts of emotion recognition are stated as well as the general technique of classification. The second part contains the recherche, where are presented individual approaches for emotion recognition. There are introduced four alternative methods of classification, that resolve the identity of current emotion. The third part deals with principles of each method, where is explained the procedure of design. The final part contains experiments, where chosen algorithms are programmed and compared with each others.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD; rozsah: 66 s.
Subject(s)
emoce, strukturální model, analýza hlavních komponent pca, analýza významných komponent rca, lineární diskriminační analýza lda, fischerova lineární diskriminační analýza flda, emotion, structural model, principal component analysis pca, relevant, component analysis rca, linear discriminant analysis lda, fisher's linear discriminant analysis flda
Citation
ISSN
ISBN