Vývoj v tiskařských technikách

Title Alternative:Development in printing technique
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá studiem a vývojem tiskařských technik. V první části je popsán stručný historický přehled týkající se oblasti potiskování textilií. Dále jsou zde zahrnuty a popsány tiskařské techniky jako je sítotisk, přenosový tisk, filmový tisk,digitální tisk a jiné. V druhé části se zabývá studiem přenosového tisku, kde je zkoumán vliv teploty a doby přenosu na výsledný tisk. Hodnocení přenosového tisku proběhlo jak subjektivní tak i objektivní metodou. Z naměřených dat byla stanovena barevná diference E. Výsledky z jednotlivých měření jsou popsány a uvedeny v tabulkách a grafech.
The dissertation studies printing techniques and their development. The first part gives a brief description of historical development in the field of fabric printing. It also comprises descriptions of other printing techniques like screen printing, transfer printing, film printing, digital printing etc. The second part studies transfer printing, where the influence of temperature and time of transfer on the resulting printing are tested. Transfer printing was evaluated by both subjective and objective methods. Consequently measuring data determined colour difference E. The results of individual measurements are listed with more details in charts and diagrams.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 72 s.
Subject(s)
potiskování textilií, přenosový tisk, sítotisk, digitální tisk, objektivní hodnocení barevnosti, barevná diference E, fabric printing, transfer printing, screen printing, digital printing, objective colour measurement, colour difference E
Citation
ISSN
ISBN