Analýza standardní metody pro hodnocení hydrostatické odolnosti textilií

Title Alternative:ANALYSIS OF STANDARD METHOD FOR HYDROSTATIC RESISTANCE EVALUATION
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Predmetem práce je zkoumání závislosti mezi normovanými a vyššími rychlostmi merení hydrostatické odolnosti textilií. Teoretická cást je venována komfortu nošení, na který úzce navazuje problematika polopropustných membrán. V experimentální cásti jsou predstaveny a diskutovány konkrétní hodnoty vodních sloupcu jak z hlediska rychlostí merení, tak z hlediska zvolených materiálu. Na tomto základe jsou stanoveny koeficienty mezi stredne rychlou normovanou a vyšší rychlostí. V záveru jsou zváženy možnosti využití výsledku ke konstrukci jednoduchého stroje pro rychlejší merení hydrostatické odolnosti.
The bachelor thesis deals with hydrostatic resistence measurement and compares standardized and higher speeds of increasing water preasure. Theoretical part deals with clothing komfort connected with an issue of semipermeable membranes. In an experimental part are presented and dicussed a concrete values of water columns in terms of speed measurement and type of materials. Than are set an coefficients between standardized midle fast and higher speed. In conclusion are considered an options of results for construction of a simple apparatus for faster hydrostatic resistence measurement.
Description
katedra: KHT; rozsah: 64
Subject(s)
porézní membrána, neporézní membrána, záter, hydrostatická odolnost, vodní sloupec, reologie, porous membrane, non porous membrane, coating, hydrostatic resistence, water column, rheology
Citation
ISSN
ISBN