Objektivní vyhodnocování kvality řečových signálů

Title Alternative:Objective Quality Assessment of Speech Signals
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním kvality řečových signálů a to pomocí několika metod. Zástupcem subjektivních metod jsou poslechové testy, jako objektivní metoda je pak použita metoda PEMO-Q. Kvalita řečového signálu je ovlivněna i jeho hlasitostí. K vyhodnocení hlasitosti je použit váhový filtr A a equal-loudness filtr. V první části práce je popsán řečový signál a je vysvětleno, co se skrývá pod pojmem kvalita řečového signálu. V další části naleznete popis poslechových testů, metody PEMO-Q a aparátů na vyhodnocení hlasitosti signálů. V praktické části diplomové práce se seznámíte s postupem vytvoření databáze testovacích signálů a s dosaženými výsledky. Výstupem práce je rozbor databáze řečových signálu s aditivním šumem a porovnání poslechových testů a metody PEMO-Q.
This thesis deals with the quality assessment of speech signals using several methods. The representatives of subjective methods are listening tests, while as an objective method the PEMO-Q method is used. The quality of speech signal is influenced by its volume. To evaluate loudness, weighting filter A and equal-loudness filter are used. In the first section of the thesis, it is described speech signal and it is explained what is meant by the quality of the speech signal. The next section describes the listening tests, the PEMO-Q method and the apparatus for evaluating the loudness of signals. The practical part of thesis presents how a database of test signals was created. It also presents achieved results. The output of the work is the analysis of database of speech signals with additive noise and a comparison of the listening test with the PEMO-Q method.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57
Subject(s)
quality evaluation, speech signal, listening tests, pemo-q, loudness, vyhodnocení kvality, řečový signál, poslechové testy, pemo-q, hlasitost
Citation
ISSN
ISBN