Elektronický volební systém

Abstract
Cílem této práce je navrhnout a implementovat elektronický volební systém pro potřeby Technické univerzity v Liberci.Systém jsem implementoval jako Java Webovou aplikaci, která je rozdělena do čtyř oddělených komponent, jenž spolu komunikují pomocí webových služeb. Díky tomu je systém jednoduše nasaditelný na tři servery pro zajištění bezpečnosti.V praxi jsem vytvořil elektronický volební systém, který zajišťuje kompletní servis organizace voleb, jak na straně administrace s vyhlášením voleb, přes samotnou volbu voličem, až po vyhodnocení voleb. Systém je schopen obsloužit více paralelně probíhajících voleb, kterých se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci celé Technické univerzity v Liberci.Zavedením této aplikace do praxe dojde k zjednodušení volebního procesu a možnosti zvýšení volební účasti.
The goal of the thesis is to design and implement electronic voting system to be used by Technical University of Liberec.The system is implemented as a Java Web application that is made from four separate components. These components are all web services. That enables the system to be deployed to separate servers to improve security.The implemented voting system is able to mediate the whole process of electronic elections. Starting with announcement of elections, continuing with user voting and ending with evaluating of the elections. The system is able to run several elections running in parallel. These elections are accessible by all students and employees of the Technical University of Liberec.Introduction of this voting system will make the voting process easier and will enable more people to participate in elections.
Description
Subject(s)
elektronický volební systém, elektronické volby, Java, RSA, webové služby, electronic voting system, e-vote, Java, RSA, web services
Citation
ISSN
ISBN