Založení fiktivní firmy jako prostředku rozvoje pracovních kompetencí žáků

Title Alternative:Founding a Virtual Enterprise as a Tool for Developing Occupational Competencies of students
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce na téma Založení fiktivní firmy jako prostředku rozvoje pracovních kompetencí žáků je zaměřena na rozvoj nejen pracovních kompetencí žáků v rámci projektu Fiktivní firma, která je vhodným nástrojem výuky pro žáky středních škol jak všeobecného, tak speciálního zaměření, ale i na ostatní kompetence, které jsou dle RVP rozvíjeny v rámci studia střední školy. Své dovednosti ve fiktivní firmě rozvíjejí společně se žáky i učitelé. Hlavní část obsahu tvoří metody rozvoje kompetencí aplikované na výuku ve fiktivní firmě. Dotazníkovým šetřením byl zjišťován zájem žáků střední školy, zda by chtěli, aby na jejich škole byla založena fiktivní firma. Na základě výsledků dotazníků je pak vytvořen harmonogram výuky pro vznik fiktivní firmy na střední odborné škole. Pro získání informací k vytvoření bakalářské práce byly využity především literární zdroje od předních pedagogů a z internetových stránek Centra fiktivních firem.
Description
71 s., 3 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
imaginary organization, study and teaching, fiktivní firma, studium a výuka
Citation
ISSN
ISBN