Studium možností zobrazení vnitřní struktury polymerního roztoku v silném elektrickém poli

Abstract
V této práci je studována změna uspořádání makromolekul v roztoku polymeru. Předmětem zkoumání je změna vnitřní struktury polymerního roztoku během elektrického zvlákňování a návrh metodiky zkoumání těchto jevů pomocí polarizační mikroskopie.Pro sledování těchto změn je zde navržen postup za použití optického polarizačního mikroskopu s měřícím přípravkem a zdroje vysokého napětí. Použití polarizovaného světla pravděpodobně umožní zviditelnit změny v koncentraci polymerního roztoku vlivem elektrického pole.
This thesis studies changes of macromolecular arragement in polymer solution. The field of study is the change of the internal structure in polymer solution during the process of electrospinning and the suggestion of method for examining this phenomenon using polarization microscopy.The proposed procedure used for monitoring there changes is realized with an optical polarization microscope, a measuring agent and a high-voltage source. Using a polarized light will probably make visible the changes of a concetration in a polymer solution caused by the influence of an electric field.
Description
Subject(s)
polymery, polymerní roztoky, elektrické zvlákňování, polarizační mikroskopie, polarizované světlo, polymers, polymer solution, electrospinning, polarization microscopy, polarized light
Citation
ISSN
ISBN