Biomechanický rozbor vybraných poranění vazů kolenního kloubu

Title Alternative:Biomechanical analysis of selected knee ligament injuries
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of this bachelor's paper is to define the main reasons of the chosen knee joint ligaments injuries on the base of biomechanical analysis. The paper describes the knee joint from the anatomical and physical point of view and clarifies the biomechanical characteristics of its tissues. On this basis it explains the causes of the most frequent ligament injuries which are injuries of ligamenta collaterale tibiale and ligamenta cruciatum anterius. Further it proposes the appropriate preventive steps to avoid these injuries, which are mainly the complex training of neuromuscular coordination together with stretching and strengthening of all knee joint muscles.
Cílem bakalářské práce je, na základě biomechanického rozboru, určit hlavní příčiny vybraných poranění vazů kolenního kloubu. Práce popisuje kolenní kloub z anatomického a fyziologického hlediska a vyjasňuje biomechanické vlastnosti jeho tkání. Na tomto základě potom vysvětluje příčiny nejčastějších poranění vazů, což jsou poranění ligamenta collaterale tibiale a ligamenta cruciatum anterius. Dále navrhuje patřičná preventivní opatření, jak se těmto úrazům vyvarovat. A to komplexní trénink nervosvalové koordinace s posilováním a protahováním všech svalů kolenního kloubu.
Description
katedra: KTV; přílohy: CD; rozsah: 44 s.
Subject(s)
knee joint, ligamentum collaterale tibiale (inner lateral ligament), ligamentum cruciatum anterius (front cruciate ligament), knee joint kinematics, viscoelasticity, viscoelastic models of soft tissues, speed of deformation, knee joint ligaments injuries, neuromuscular coordination, kolenní kloub, ligamentum collaterale tibiale (vnitřní postranní vaz), ligamentum cruciatum anterius (přední zkřížený vaz), kinematika kolenního kloubu, viskoelasticita, viskoelastické modely měkkých tkání, rychlost deformace, poranění vazů kolenního kloubu, nervosvalová koordinace
Citation
ISSN
ISBN