Návrh a realizace polohového servopohonu s asynchronním elektromotorem pro dynamicky nenáročné aplikace

Title Alternative:Design and realization of position servodrive with asynchronous electromotor for low dynamic applications
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití frekvenčně řízeného asynchronního elektromotoru měničem Micromaster MM440 jako polohového servopohonu. Za tímto účelem je sestaveno pracoviště se dvěma pohony. Zkoumaný pohon je společnou hřídelí spojen s druhým pohonem, tvořeným měničem Siemens Masterdrives Motion Control, a synchronním servomotorem. Druhý pohon slouží k měření kinematických veličin a současně představuje fyzickou zátěž zkoumaného pohonu. V měniči Siemens Micromaster MM440 je z volných funkčních bloků sestavena polohová regulační smyčka. Oba měniče komunikují s PC protokolem USS po sběrnicích RS485 a RS232. Prostřednictvím PC je zadávána žádaná poloha a nastavovány parametry měniče. Ke sledování průběhu kinematických veličin pohonu je využit software DriveMonitor. Je sledováno chování pohonu při změnách parametrů proudového, rychlostního a vytvořeného polohového regulátoru. Výsledky jsou zpracovány graficky.
The thesis focuses on possibilities of using frequency controlled asynchronous electromotor by Micromaster MM440 frequency converter as position servodrive. Workplace with two drivers is designed for this purpose. Tested drive is connected by common shaft with synchronous servo motor controlled by Masterdrive Motion Control frequency converter. Second drive is used for measurement of kinematics quantities and is used as controlled load on tested drive. Position control loop using free function blocks is created in MM440 converter. Both converters are communicating with PC by USS protocol on RS485 and RS232 bus. Position set point and converter parameters are set via PC. Drive monitor software is used for tracing kinematics quantities of tested drive. Drive behavior is monitored while changing current controller, speed controller and created position controller parameters. Results are graphically processed.
Description
katedra: KEL; přílohy: 1 CD; rozsah: 71 s.
Subject(s)
micromaster mm440, servodrive, position control loop, micromaster mm440, servopohon, polohová regulační smyčka
Citation
ISSN
ISBN