Mediace

Title Alternative:Mediation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
BP se zabývala mediací jako metodou řešení konfliktů. Cílem práce bylo popsat situaci na trhu mediačních služeb ve městě Liberci a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení komunikace o mediaci mezi odbornou a laickou veřejností. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána metoda mediace, problematika konfliktů a způsoby řešení konfliktů. Praktická část zjišťuje pomocí řízených rozhovorů, jak je v Liberci metoda mediace známá a jaké jsou představy o mediaci mezi laickou i odbornou veřejností. Obsahuje praktické šetření a jeho zpracování. V závěru práce jsou shrnuty výsledky průzkumu a navržena praktická opatření navazující a reagující na výstupy z praktického šetření.
Bachelor work deals with mediation as with the method for conflict solution. The aim of the work is to describe recent situation of mediation services in Liberec and to propose measures leading to mediation oriented PR communication improvement. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part covers mediation methodology description and conflicts classification. The practical part includes research and the analysis of gathered data. Data were obtained via directed dialogue method. The final part of the work summarizes research results and based on it proposes measures towards mediation method knowledge improvement.
Description
katedra: KSS; rozsah: 69
Subject(s)
mediace, mediátor, konflikt, řešení, mediation, mediator, conflict, solution
Citation
ISSN
ISBN