Marketingová komunikace vybraného podniku

dc.contributor
dc.contributor.advisorŠvandová Zuzana, Ing. Ph.D. : 55313
dc.contributor.authorKosinová, Veronika
dc.date.accessioned2021-08-10T06:40:19Z
dc.date.available2021-08-10T06:40:19Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-09
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací Restaurace U Janka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím cílem je navrhnout možné kroky ke zlepšení vybraných nástrojů komunikačního mixu, které by vedly ke zlepšení komunikace se stávajícími i potenciálními zákazníky. Úvodní teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů marketingové komunikace, počínaje definicí pojmu marketing, marketingová komunikace, nástroje komunikačního mixu až po marketing v gastronomii a dopad koronavirového období na toto odvětví. Praktická část se věnuje vybranému restauračnímu zařízení a jeho nástroji marketingové komunikace, které ve svém podnikání aplikuje. Poslední část této práce je věnována analýze spokojenosti zákazníků Restaurace U Janka. Na základě provedené analýzy, interních zdrojů podniku a vlastních zkušeností autorky jsou pak navrhnuta doporučení pro zlepšení marketingové komunikace již zmíněného podniku.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the marketing communication of Restaurant U Janka. It is divided into the theoretical and the practical part. The aim of this bachelor´s thesis is to suggest possible steps to improve selected tools of the communication mix, which would lead to improved communication with existing and potential customers.The introductory theoretical part dealt with the definition of the basic concepts of marketing communication, starting with the definition of the term marketing, marketing communication, tools of communication mix up to marketing in gastronomy and the impact of the coronavirus period on this industry.The practical part is devoted to selected restaurant and its marketing communication tools, which it applies in its business. The last part of this work is devoted to the analysis of customer satisfaction at Restaurant U Janka. Based on the performed analysis, internal resources of the restaurant and the author's own experience, recommendations are then proposed to improve the marketing communication of the already mentioned company.en
dc.description.mark
dc.format64 s. (74 215 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202102844
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160318
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemKARLÍČEK, Miroslav. 2016. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5769-8. itemPŘIKRYLOVÁ, Jana. 2019.~Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: GRADA Publishing. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2. itemŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena. 2019.~Základy úspěšného podnikání: průvodce začínajícího podnikatele. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-271-2182-3.Začátek formulářeKonec formuláře itemSMITH, P. R. a Ze ZOOK. 2016.~Marketing communications: offline and online integration, engagement and analytics. Sixth edition. London: KoganPage. ISBN 978-0-7494-7340-2. itemPROQUEST. 2020. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2020-10-06]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ enditemize parKonzultant:tp~tpMartin Jankůpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectMarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectpřímý marketingcs
dc.subjectpodpora prodejecs
dc.subjectosobní prodejcs
dc.subjectkoronavirové obdobícs
dc.subjectMarketing communicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectadvertisingen
dc.subjectdirect marketingen
dc.subjectsalespromotionen
dc.subjectpersonal sellingen
dc.subjectcoronavirus perioden
dc.titleMarketingová komunikace vybraného podnikucs
dc.titleMarketing communication of the selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000164
local.identifier.stag41661
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis4d24b11b-99f2-4105-b581-c19867ba596d
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2844
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Marketingova_komunikace_vybraneho_podniku.pdf
Size:
2.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP2021Kosinova.pdf
Size:
397.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP