Syndrom vyhoření u pedagogů volného času

Title Alternative:Burnout Syndrome among Leisure Educators
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření u pedagogů volného času. Tento fenomén je popsán v rámci teoretické části na základě odborné literatury jako složitý proces, přičemž jsou zdůrazněny jeho základní charakteristiky, příčiny a prevence. Teoretický rámec dále nabízí vymezení oblasti pedagogů volného času, kteří jsou řazeni mezi skupinu tzv. pomáhajících profesí. Na základě vysvětlení obecných charakteristik teoretická část shrnuje oblast syndrom vyhoření a pedagogů volného času v rámci vzájemných souvislostí, které definuje jako specifika syndromu vyhoření u dané profesní skupiny.Výzkumné šetření vycházelo především z výzkumů Stresory a strategie zvládání stresu profese vychovatelů z roku 2003 a Učitel a Burnout efekt z roku 1998. Empirická část této práce prezentuje jednak výsledky výzkumu míry syndromu vyhoření, jednak jeho příčiny u pedagogů volného času zjišťovaných technikou dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu byly zjištěny u souboru 49 pedagogů volného času působících na domovech mládeže a ve školních družinách ve šluknovském výběžku a zaznamenány do tabulek a doprovodných grafů.V závěrečné části celé práce jsou shrnuty návrhy opatření k prevenci syndromu vyhoření na základě výsledků empirického šetření.
Description
75 s., 6 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
burnout syndrome, educationalists, syndrom vyhoření, pedagogové
Citation
ISSN
ISBN