Metodika vybraných cviků párového cvičení

Title Alternative:The methodology of selected exercises in the couple workout
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou metodického materiálu pro párové cvičení.Cílem bakalářské práce je vytvoření zásobníku cvičení, který bude sloužit jako příručka k párovému cvičení. Práce obsahuje 30 cvičení včetně popisu provedení a jejich fyziologických účinků. Dílčím cílem práce je sestavení hodinového kondičního tréninku pro dvojice za využití vytvořeného metodického materiálu a jeho následná aplikace při hodině v Akademickém sportovním centru na Technické univerzitě v Liberci.
This bachelor thesis deals with a creation of the methodological material for couple workout. The aim of the thesis is to form the exercises set that will be used as a manual for couple workout. This work includes 30 exercises, among them a description of the exercise performance and its physiological effects. The constitutive goal is to create the one-hour lasting training session for couples using my manual for couple workout followed by the application of these exercises during a couple workout lesson in the Academic sports center at the Technical University of Liberec.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN