Vánoční svátky a tradice v českých zemích

Title Alternative:Christmas Holidays and Traditions in Bohemia
Abstract
Bakalářská práce se zabývá českými svátky a tradicemi pojícími se k období adventu a Vánoc. Zaměřuje se na význam těchto tradic a popisuje jejich původní a současnou podobu. Zachycuje to, co je pro jednotlivé svátky typické, jaké zvyky se dodržovaly v minulosti a jaké se dodržují dodnes. Práce rovněž popisuje, jakým způsobem se lidové zvyky prolínají se zvyky křesťanskými.
The BA thesis deals with the Czech customs and traditions which are related to Advent and Christmas. It focuses on their meaning and describes both their original and current form. It notices what is typical of them and how they are mingled with the Christian customs.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN