Numerický model terénního testu proudění v hornině

dc.contributorBaier Jan
dc.contributor.advisorHokr Milan, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBryknar, Tomáš
dc.contributor.otherSkolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 61573 Balvín Aleš, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64388 Štěpánková Jana
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-15
dc.date.defense2015-06-16
dc.date.submitted2014-10-20
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce vznikla za účelem ověření simulací na modelu proudění podzemní vody pomocí analytického řešení a pochopení, jak se analytické řešení liší od reality. První část práce se zabývá teoretickými principy proudění podzemní vody. Dále se zabývá možnostmi modelování v simulačním softwaru Feflow.Druhá část práce se zabývá samotným modelováním a simulací na vybraných modelech. Nejdříve jednoduchým 2D modelem. V hlavní části se zabývá vytvářením a simulací možných variant modelu s osově symetrickým vrtem. Tato část je ověřena analytickým řešením.V závěru práce je ukázána komplexnost numerického modelu a jeho rozdíl od reálných případů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis was created in order to find, how to verify results of simulations on model of groundwater flow with analytical solution and understand differences between analytical solutions and reality.The first part applies theoretical principles of groundwater flow. It also works with possibilities of modeling in the simulation software Feflow.The second part applies modeling and simulations on selected models; at the beginning on 2D model. In the main part, this thesis deals with creation and simulation of possible variants of model with axially symmetric well. This part was verified with analytical solution. At the end the thesis deals with complexity of numerical model and compare it with reality.en
dc.description.mark
dc.format47
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky -ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24522
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] CÍSLEROVÁ, M. a T. VOGEL. Transportní procesy. Praha: ČVUT, 1998. ISBN 9788001018668.
dc.relation.isbasedon[2] BŘEZINA et al.: Flow123D version 1.7.0, Documentation of file formats and brief user manual. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. On-line: http://flow123d.github.io/
dc.relation.isbasedon[3] RUKAVIČKOVÁ L., HOLEČEK J., Výsledky hydrodynamických zkoušek ve vrtech S-1 a S-3 ve štole Josef Mokrsko západ. Česká geologická služba, srpen 2012.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectproudění podzemní vodycs
dc.subjectsimulace prouděnícs
dc.subjectFeflowcs
dc.subject2D modelcs
dc.subjectosově symetrický modelcs
dc.subjectanalytické řešenícs
dc.subjectgroudwater flowen
dc.subjectflow simulationen
dc.subjectFeflowen
dc.subject2D modelen
dc.subjectaxially symmetric modelen
dc.subjectanalytical solutionen
dc.subject.verbisproudění kapalincs
dc.titleNumerický model terénního testu proudění v horniněcs
dc.titleNumerical model of rock flow field testen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineIT
local.degree.programmeInformační technologie
local.degree.programmeabbreviationB2646
local.department.abbreviationNTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.stag28802
local.identifier.verbis485378
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:15:02cs
local.verbis.studijniprogramNTI Informační technologie/Informační technologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 8
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace_2015_Tomas_Bryknar.pdf
Size:
4.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_(Bryknar).pdf
Size:
932.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_(Bryknar).pdf
Size:
798.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tomas_Bryknar.pdf
Size:
162.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
VLIV_ZAKONA_SARBANES_OXLEY_ACT_NA_HOSPODARENI_UCETNI_JEDNOTKY__ZIERISOVA_Adela.pdf
Size:
4.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP