Kvalita sociálních služeb v návaznosti na získání účelových neinvestičních dotací Rodinného poradenství, o.s.

Title Alternative:The quality of social services following the acquisition of targeted investment grants for the funding of the Family counseling, a civic association.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis provides a basic overview of family counseling, axes in Decin, its activities and position among other social service providers in the region. The author presents a procedure for the establishment of civic associations, registration, social services and focuses primarily on preparing the budget for the grant procedure in each item. Justifies each item requested for services, describes the activities of civic associations, and thus defends the merits of promoting its activities from public sources. It presents selected indicators from the SWOT analysis prepared medium-term plan of social services in the Usti region for the period 2008-2011. I suggest improving the quality of provided services and better knowledgeability of the social services users. I am trying to point out some aspects of financing the activities of non-state and non-profit social services providers. Based on these facts I am trying to defend the necessity to assess the functioning of the new system of financing social services, introduced by the new law about social services, and to accept relevant precautions.
Diplomová práce obsahuje základní pohled rodinného poradenství, o. s. v Děčíně, na jeho činnosti a postavení mezi ostatními poskytovateli sociálních služeb v tomto regionu. Autorka předkládá postup při založení občanského sdružení, registraci sociálních služeb a především se zaměřuje na zpracování rozpočtu k dotačním řízením v jednotlivých položkách. Zdůvodňuje každou požadovanou položku poslužbách, popisuje činnosti občanského sdružení a tím i obhajuje opodstatněnost podpory jeho činnosti z veřejných zdrojů. Předkládá vybrané ukazatele ze SWOT anylýzy zpracované Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008-2011. Doporučuje zkvalitnění služeb a informovanost uživatelů sociálních služeb. Snaží se upozornit na některé aspekty problematiky financování činnosti nestátních neziskových poskytovatelů sociálních služeb a na tomto základě obhájit nutnost vyhodnotit fungování systému financování sociálních služeb nastaveného novým zákonem o sociálních službách a příjmout příslušná opatření.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD; rozsah: 69
Subject(s)
grants, civic associations, nongovermmental organizations, consulting, design, family counseling, budget, swot analysis, dotace, občanské sdružení, nestátní nezisková organizace, poradna, projekt, rodinné poradenství, rozpočet, swot analýza
Citation
ISSN
ISBN