Z bolesti krása - dámská oděvní kolekce

Abstract
Písemná část bakalářské práce je tvořena z částí: rešerše k vybranému tématu, postup při tvorbě navrhování a realizace dámské oděvní kolekce. Inspirací k jejímu vytvoření se stal kolaps civilizací a záměr reagovat na něj z pozice současné společnosti. Jako jeden z prostředků k výtvarnému vyjádření této teze byla použita ropa. Autorské textilní materiály pro jednotlivé oděvy vycházejí z mnoha materiálových zkoušek, tvořených experimenty s iridescentními efekty, inovativními strukturami a způsoby zpracování plastových materiálů. Kolekce je tvořena pěti dámskými modely.
The thesis is made up of parts: research on the selected topic, the procedure of creating the design and realization of women's clothing collection. Collapse of civilizations and intention to reflect it in contemporary society became inspiration for its creation. As one of the means to express this thesis in artistic way, oil was used. Authorial textile samples for clothing collection are based on many material tests, consisting of experiments with an iridescent effect, innovative structures and methods of processing plastic materials. The collection consists of 5 women's outfits.
Description
Subject(s)
oděvní kolekce, kolaps, ropa, plasty, struktura, iridescence, transparentnost, igelit, tavení, fashion collection, collapse, oil, plastic, structure, iridescence, transparency, smelting
Citation
ISSN
ISBN