Vizuální hodnocení barevných rozdílů a barevné preference

Title Alternative:The visual assesments of color differences and color preferences
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá vizuálním hodnocením barevných rozdílů a preferencí barev. Diplomová práce se ubírá dvěma směry. První je výpočet barevných rozdílů u sady textilních vzorků pomocí objektivního a subjektivního měření. Teorie je věnována především barevným modelům a systémům hodnocení barevných diferencí. Ke stanovení objektivních barevných rozdílů byly používány rovnice CIELAB, CMC (l:c), CIE1994, CIE2000 a OSA-UCS. V experimentální části je popsána metoda stanovení vizuálních a objektivních barevných rozdílů. Je zde vyhodnocena rovnice, která poskytuje nejlepší predikční schopnost, tzn. nejvíce se shoduje se subjektivně naměřenou barevnou odchylkou. Druhý směr se zabývá analýzou barevných preferencí potencionálních zákazníků při nákupu oděvních produktů a spotřební elektroniky. Teoretická část práce se věnuje základním poznatkům v oblasti barevným preferencí, psychologie barev, dynamiky barev. Také uvádí metody získávání informací pro analýzu trhu. V experimentu je popsán vliv barevné preference na populaci.
The thesis concerns visual assessments of color differences and color preferences. It´s segmented in two main parts. The first part describes the calculation of subjective (visual) and objective color differences of textiles samples. A theory about color models and systems aimed at the assessment of color differences is included. The equations CIELAB, CMC (l:c), CIE1994, CIE2000 and OSA-UCS were used to determine the objective color differences. These visual and objective valuation methods of color differences are presented in an experiment. The experimental purpose is to make out the best predictive ability of one of the equations and to verify which equation is mostly consistent with visual color differences. The second part is an analysis of color preferences. It is an examination of potential customers{\crq} shopping behavior. There are discussed general knowledge of color preferences, color psychology and dynamism of the color. In addition, there are also methods of data acquisition for market analysis. Here an experiment describes the color perception influencing on population.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 75 s., 29 s. příloh
Subject(s)
barevný vjem, světlo, barevná odchylka, barevné systémy, barevná preference, psychologie barev, marketing, color perception, light, color difference, color systems, color preference, color psychology, marketing
Citation
ISSN
ISBN