Mediální politika v textilním odvětví

Title Alternative:MEDIA POLICY IN TEXTILE SECTOR
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This baccalaureate work is considering media policy in nowadays textile sector and its usage in a strategy of textile company marketing. The next part is a relation analyse of public relations to an advertising. I suggest a media strategy for Textile faculty in this work.
Tato bakalářská práce se zabývá mediální politikou v dnešním textilním odvětví a jejím využití ve strategii marketingu textilních firem. Další částí je rozbor vztahu public relations k reklamě. V této práci také navrhuji mediální strategii pro Textilní fakultu.
Description
katedra: KHT; rozsah: 46 s.
Subject(s)
media promotion, public relations, media in textile industry, media philosophy, mediální propagace, vztahy s veřejností, média v textilním průmyslu, mediální strategie
Citation
ISSN
ISBN