Mechanické vlastnosti a variabilita vláken pavouků

Title Alternative:Mechanical properties and variability of spiderś fibres
Abstract
Diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci, která byla vypracována na téma ''Variabilita vláken průměrů produkovaných velkými ampulovitými žlázami pavouků'', kde byla zkoumána vlákna různých druhů pavouků z celého světa. Toto pokračování je zaměřeno pouze na vlákna pavouka Křižáka obecného. První literární část je zaměřena na vznik vlákna u pavouka Křižáka obecného pomocí snovacích žláz, které ústí ve snovacích bradavkách na jeho zadečku. Dále jsou zde uvedeny úspěchy vědců např. získání hlavního proteinu pavoučího vlákna, nahlédnutí do chemického prostředí ve snovacích žlázách a využití končetin pavouka při spřádání. Druhá část se zabývá chemickým složením, přeměnou a pH v procesu tvorby vlákna, jeho vlastnostmi, aplikacemi a využitím v přítomnosti i budoucnosti. Ve třetí experimentální části je podrobně popsán sběr vláken, jejich uchování, měření pevnosti prodloužení na vlákenné trhačce Digital Electronic Fiber Tester a obrazová analýza na přístroji JENAPOL Carl Zeiss, JENA. Čtvrtá část je zhodnocením výsledků měření, tabulkami a znázorněním grafy (histogramy, Sturgesovo pravidlo, korelace průměru vlákna na jeho pevnost).
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN