Regionální dopady transformace průmyslu v České republice

Title Alternative:Regional Impacts of Industrial Transformation in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je nastínit souhrnný pohled na vývoj průmyslových odvětví v České republice. Naše země prošla během své existence několika důležitými historickými milníky. Každé období s sebou přineslo podstatné ekonomické změny, které se promítly také do průmyslové výroby. Vývoj jednotlivých odvětví je rozdělen dle historických etap. Práce se zaměřuje především na průmyslovou výrobu v Libereckém kraji, kde býval nejdůležitější průmysl textilní, bižuterní, sklářský a v současnosti zde dominuje průmysl strojírenský a plastikářský s úzkou vazbou na automobilovou výrobu. Poslední část práce je věnována vlivu transformace průmyslu na uplatnění absolventů vybraných středních a vysokých škol v Liberci a jejím dopadům na zaměstnanost a migraci obyvatelstva. Závěrem bude práce sledovat možnost budoucího vývoje jednotlivých průmyslových oborů, využití a přínosy průmyslových zón, s přihlédnutím k doznívající hospodářské krizi.
Description
94 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
industries, economic transformation, průmysl, ekonomická transformace
Citation
ISSN
ISBN