Otázky ve veřejném prostoru

Abstract
Tématem bakalářské práce je využití psaného textu a jeho forem ve veřejném prostoru. Téma ověřuje možnosti psaného textu jako nástroje komunikace ve společnosti. Zabývá se vizuálními a verbálními možnostmi textových zpráv ve veřejném prostoru. Formou textových intervencí ověřuje možnosti komunikace obsahu zpráv v závislosti na jejich umístění na veřejných místech.Obsahem textů budou psané otázky k obecným a aktuálním tématům. Cílem je vybídnout návštěvníky, čtenáře formou hry ke spolupráci. Nejde jen o hledání forem, ale také o otevření možností svobodně se vyjadřovat.
The topic of the bachelor thesis is the use of written text and its forms in public space. The topic verifies the possibilities of written text as a tool of communication in society. It deals with the visual and verbal possibilities of text messages in public space. Through the form of textual interventions, it verifies the possibilities of communicating the content of messages depending on their placement in public places.The content of the texts will be written questions on general and topical issues. The aim is to encourage visitors to read in the form of a game to collaborate. It is not only about finding forms, but also about opening up the possibilities to express oneself freely.
Description
Subject(s)
veřejný prostor, písmo, interakce, vizuální komunikace, texty, hra, svoboda slova, Interaction, freedom of speech, game, public space, visual communication, texts, writing
Citation
ISSN
ISBN