Kauza Jiřího Brichty. Případ perzekuce za opoziční aktivity v rané fázi tzv. normalizace

Abstract
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí trestního procesu s ústeckým strojvedoucím Jiřím Brichtou, který byl při druhém výročí okupace Československa v roce 1970 zatčen a v březnu následujícího roku odsouzen za opoziční aktivity v letech 1968 - 1970. Pozornost je rovněž věnována Federaci lokomotivních čet, jíž byl Brichta členem, a která v roce 1968 usilovala o nezávislost na ROH. Celé téma je zasazeno do kontextu událostí pražského jara a následné rané fáze normalizace.
The bachelor thesis reconstructs a criminal proceeding with train driver Jiří Brichta coming from Ústí nad Labem, who was arrested on 2 years anniversary of Soviet occupation in 1970. He was convicted in March 1971 for opposition activities made during 1968-1970. Attention is also paid to Federation of Locomotive Platoons in which Brichta took part. In 1968 Federation fighted for independence on Revolutionary Trade Union Movement. The whole theme is set into the context of events in 1968 connected with the Prague Spring and later Normalization.
Description
Subject(s)
Perzekuce, normalizace, komunistický režim, Pražské jaro, Federace lokomotivních čet, Československo 1968-1972, odborové svazy, Persecution, Normalization, Communists, Prague Spring, Federation of Locomotive Platoons, Czechoslovakia 1968-1972, Trade Unions
Citation
ISSN
ISBN